Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MULTIPAKIETY OK SYSTEM DLA CZŁONKÓW DOIIB JUŻ DOSTĘPNE

Informujemy, że DOIIB podpisała umowę na uruchomienie dostępu dla członków DOIIB (czynni i zawieszeni) do korzystania z multipakietów sportowych OK System. Zainteresowani zakupem multipakietów  członkowie DOIIB mogą się już zarejestrować (z możliwością zarejestrowania również członków rodziny i osób towarzyszących). 

Dane do logowania na stronę dedykowaną  https://pakietyoksystem.pl/doiib
Kod do strony z zapisami –   doiibOK2018

Prawo rejestracji mają czynni i zawieszeni członkowie DOIIB. W przypadku rejestracji osób nieuprawnionych, zostaną one wykreślone przy weryfikacji zgłoszeń.

Zgłoszenia (rezygnacje) należy zgłaszać bezpośrednio na stronie dedykowanej OK System od 1 do 15 dnia miesiąca poprzedzającego.
DOIIB nie partycypuje w kosztach zakupu pakietu i nie pośredniczy w płatnościach za zakupione pakiety.