Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO W BRYDŻU SPORTOWYM.

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – ul. 1-go Sierpnia 36B, Warszawa. Wpisowe do turniejów wynosi 30 zł od osoby. Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia. Chętnych do udziału w turnieju członków DOIIB prosimy o zgłoszenia (do 08.08.2018 r.) na adres e-mail: biuro@maz.piib.org.pl oraz informacyjnie do DOIIB: dos@doiib.test.sisms.pl. Regulamin Mistrzostw Polski Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego  w Brydżu Sportowym – w pliku do pobrania. 

Członkom DOIIB, którzy zajmą miejsca od I do III – zwracamy koszty noclegu i wyżywienia.
 
Warunkiem refundacji  jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa i uzgodnienie wysokości kosztów z DOIIB (tel. 071-337-62-32 lub e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl). W przypadku dużej liczby chętnych wybierzemy czteroosobową reprezentację.