Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MISTRZOSTWA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM (07.02.2015)

Rada DOIIB zaprasza wszystkich dolnośląskich inżynierów i techników budownictwa oraz członków ich rodzin do udziału w Mistrzostwach Inżynierów Budownictwa Dolnego Śląska w Narciarstwie Alpejskim, które planowane są w Ośrodku Narciarskim Czarna Góra w sobotę 07.02.2015r. Przewiduje się rywalizację w jednej konkurencji: slalomie.
Prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem zawodów oraz wypełnić załączoną kartę zgłoszenia uczestnictwa. Termin zgłoszeń upływa w dniu 28.01.2015 r. Warunki narciarskie w tym ośrodku można śledzić za pomocą kamer internetowych: http://czarnagora.pl/kamery-online/. Gdyby z powodu warunków pogodowych zawody musiałyby być odwołane, to taka informacja znajdzie się na stronie internetowej DOIIB w dniu 02.02.2015 r. Zespół Organizacyjny Mistrzostw ze strony Rady DOIIB jest następujący: Piotr Zwoździak – przewodniczący, Daniel Jarząbek I Marek Kaliński – członkowie. Zawody narciarskie od strony technicznej będą prowadzone przez miejscowy Ośrodek Narciarski Czarna Góra S.A.