Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WYDAŁ ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 września 2014 r. pod poz. 1278 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nasze nadzieje na to, że niekorzystny zapis, dotyczący ograniczonych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej zostanie wskutek interwencji PIIB zmieniony, spełzły na niczym. W paragrafie 11 ust. 2 Rozporządzenia zapisano, że uprawnienia takie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. Niestety ustępująca Pani Minister Elżbieta Bieńkowska nie uwzględniła słusznych postulatów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, domagającego się stanowczo wykreślenia sformułowania „w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej”. Tak więc batalia w tej sprawie będzie trwała nadal.  

W załączeniu do niniejszej wiadomości zawarty jest tekst rozporządzenia, z którym też można się zapoznać na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1278/1 .