Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mec. Krzysztof Zając, Gabriel Marek, Agnieszka Znamiec, Mariola Pacholak, Janusz Szczepański, Barbara Pawnuk

Sesja 3.2 – Przykłady trudności w interpretacji aktualnych przepisów w postępowaniach organów administracji budowlanej (FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB LASOCIN 19.09.14)

http://youtu.be/1zbrUL5gbow