Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB

Sesja 2 – Ustawa w sprawie deregulacji zawodów budowlanych oraz zmiany w ustawie Prawo budowlane (FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB LASOCIN 10.09.2013)

Sytuacja inżyniera budownictwa, samorządu zawodowego i organów administracji architektoniczno-budowlanej w warunkach przepisów wprowadzanej ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych oraz nowych przepisów ustawy Prawo budowlane.

https://www.youtube.com/watch?v=tO1ssIBoRUc