Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Janusz Szczepański, Barbara Skultecka, Jarosław Barańczak, Jacek Miller, Agnieszka Znamiec

Sesja 2 – Aktualny stan prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym oraz skutki wprowadzenia tzw. ustawy deregulującej (FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB LASOCIN 19.09.14)

http://youtu.be/ni_t6mpMrwQ