Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Eugeniusz Hotała, Władysław Juchniewicz, Stanisław Stojewski, mec. Krzysztof Zając, mec. Ewa Karkut-Żabińska

Sesja 1 – Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa oraz problemy w interpretacji zakresu uprawnień budowlanych (FORUM INŻYNIERSKIE DOIIB LASOCIN 19.09.14)

https://www.youtube.com/watch?v=xHr1sTVQoy8&feature=youtu.be