Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Markus Balkow, prawnik

Regulacje prawne dotyczące działalności zawodowej inżynierów budownictwa w Niemczech(Wrocław 27-11-2014 r)