Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | dr inż. Janusz Rybka

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE INŻYNIERA

Szkolenie odbyło się:08 lutego 2017 r. we Wrocławiu
24 lutego 2017 r. w Legnicy
07 marca 2017 r. w Wałbrzychu
30 marca 2017 r. w Jeleniej Górze