Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | Wieland Sommer, Brandenburska Izba Inżynierów

Możliwości podjęcia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców – inżynierów w Brandenburgii(Wrocław 27-11-2014)