Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | dr inż. Piotr Jermołowicz

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA i GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM i OGÓLNYM

Szkolenie odbyło się:27 lutego 2017 r. we Wrocławiu
28 lutego 2017 r. w Wałbrzychu
01 marca 2017 r. w Jeleniej Górze
02 marca 2017 r. w Lubinie