Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | mec. Jolanta Szewczyk - Radca Prawny PIIB

Część 2b – Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa (Szkolenie Wrocław, 21.11.2014)

http://youtu.be/9dh7ibRbP7A