Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KURS: NOWELIZACJA METODOLOGII CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej zaprasza na kurs na temat Nowelizacji metodologii certyfikacji energetycznej budynków, który odbędzie się w dwóch terminach: 7 lutego 2015 (sobota) w godz. 9:00 – 16:00
sala 24 oraz 21 lutego 2015 (sobota) o w godz.  9:00 – 16:00 w sali  0.14 w budynku S-5 przy ul. Szymanowskiego 7 we Wrocławiu. Koszt udziału w kursie wynosi 300 PLN brutto i pokrywany jest przez uczestników bezpośrednio u organizatora kursu.

 

Celem kursu jest poznanie zmian wprowadzonych nowelizacją metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania
i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2014 r., Dz.U. z 2014 poz. 888) oraz nowelizacją warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r., Dz.U. z 2013 poz. 926). Efektem jest stosowanie znowelizowanej metodologii i warunków technicznych przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

 

Więcej informacji dotyczącej kursu można znaleźć na stronie: http://www.cku.pwr.edu.pl/2489047.dhtml  oraz organizatora kursu: tel. 71-340-75-15, faks 71-348-42-39, mail: anna.fafara@pwr.edu.pl ; www.cku.pwr.edu.pl
Przypominamy, że członkowie DOIIB mogą uzyskać indywidualne dofinansowanie udziału w kursach, szkoleniach i konferencjach, którego wysokość i zasady przydzielania zawarte są na stronie internetowej izby:  http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5