Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KURS – CERTYFIKOWANY MISTRZ BUDOWNICTWA PASYWNEGO (8-11.12.2016)

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. zaprasza w dniach 8-11 grudnia 2016 r. na  kurs szkoleniowy pn. EUROPEJSKI CERTYFIKOWANY MISTRZ BUDOWNICTWA PASYWNEGO, który odbędzie się we Wrocławiu i zakończy się podwójnym integralnym egzaminem z wpisem na Polską i Europejską Listę Specjalistów na okres 5 lat. 

Termin przyjmowania zgłoszeń  przez organizatora upływa w dniu 24.11.2016 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.pibp.pl/?page_id=3280