Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONTROLE OKRESOWE – PUBLIKACJE ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do nabycia nowo wydanej, drugiej części publikacji o kontrolach okresowych pt. „Kontrole okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych” autorstwa Andrzeja Gorzkiewicza, Piotra Gorzkiewicza i Anny Biłek-Gorzkiewicz. Książka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska inżynierskiego na publikacje, stanowiące kompleksową pomoc przy wykonywaniu okresowych przeglądów instalacji elektrycznych. Autorzy przytaczają przepisy prawne dotyczące omawianego zagadnienia, szczegółowe opisy pomiarów, interpretacje i uzasadnienia określonych prób, a także uwzględniają nowoczesne instalacje elektryczne, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. W publikacji zawarte są również przykładowe wzory protokołów z okresowych kontroli.

Książkę można zamówić w promocyjnej cenie 25,00 zł za egzemplarz (cena regularna – 28 zł). Ze względu na wyczerpanie nakładu, w najbliższym czasie dostępny będzie również dodruk pierwszego tomu pt. „Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy” autorstwa Jacka Szera, Jana Jeruzala, Iwony Szer i Piotra Filipowicza.

Zamówienia należy kierować do Działu Wydawnictw Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: e-mail: wydawnictwo@lod.piib.org.pl, tel. 42 632 97 39 wew. 5.