Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS PZITB "BUDOWA ROKU" 2013

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ogłaszają Konkurs PZITB Budowa Roku 2013 edycja XXIV. Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Przedmiotem konkursu są nowe lub odbudowane, rozbudowane, nadbudowane bądź przebudowane obiekty budowlane, albo proces inwestycyjny ze wszystkich rodzajów budownictwa, zakończone nie później niż do końca I kwartału 2014 r. Zgłoszenia do konkursu powinno nastąpić do 31 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod adresem: http://www.budowaroku.pl/warunki.html

Dotychczas dolnośląskie budowy były wielokrotnie nagradzane w poprzednich edycjach konkursu. Zachęcamy więc dolnośląskich Inwestorów i Wykonawców do udziału w tym prestiżowym konkursie, życząc jednocześnie samych sukcesów nie tylko w tej rywalizacji.