Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS PZITB "BUDOWA ROKU 2019"

KONKURS PZITB „BUDOWA ROKU 2019”

W imieniu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zapraszamy do udziału w Jubileuszowej XXX edycji Konkursu PZITB „Budowa Roku 2019”. Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Konkurs służy promocji inwestorów i wykonawców. Przedmiotem konkursu są nowe lub odbudowane, rozbudowane, nadbudowane bądź przebudowane obiekty budowlane albo proces inwestycyjny ze wszystkich rodzajów budownictwa, zakończone nie później niż do końca I kwartału 2020 r. Zgłoszenia do konkursu powinno nastąpić do 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.budowaroku.pl