Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS INŻYNIER ROKU

Przypominamy, że można już zgłaszać kandydatów do KONKURSU INŻYNIER ROKU za rok 2016. Więcej informacji http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne4. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Termin składania zgłoszeń mija  15 maja br.