Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS INŻYNIER ROKU ZA ROK 2019 – ROZSTRZYGNIĘCIE

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Inżynier Roku – konkurs za rok 2019 został rozstrzygnięty. Kapituła Konkursu w dniu 20.08.2020 r. wybrała laureatów i wyróżnionych.

Dotychczas wyniki Konkursu Inżynier Roku ogłaszane były podczas uroczystej Gali Inżynierskiej, organizowanej w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa. Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego i ograniczenia z nim związane, w chwili obecnej Gala Inżynierska nie jest organizowana.

Wyniki Konkursu Inżynier Roku za rok 2019 zostaną ogłoszone podczas najbliższej uroczystości organizowanej przez DOIIB dla swoich członków. Wtedy również odznaczymy laureatów i wyróżnionych w konkursie.

mgr inż. Andrzej Kudła
Przewodniczący Kapituły Konkursu
INŻYNIER ROKU DOIIB
mgr inż. Janusz Szczepański
Przewodniczący Rady DOIIB