Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS „INŻYNIER ROKU” ZA ROK 2019 – LAUREACI

Organizowany corocznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Konkurs „Inżynier Roku” ma na celu promocję osiągnieć zawodowych inżynierów zrzeszonych w DOIIB – twórców innowacyjnych rozwiązań, jak również nawiązanie, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i technologie a projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru  inwestorskiego. Konkurs obejmuje dotyczy obiektów zrealizowanych w kraju lub poza jego granicami, oddanych do użytkowania w ciągu roku poprzedzającego rok ich przyznania, a więc w tym roku przyznawane zostały nagrody za obiekty oddane do użytkowania w roku 2019. W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne w kwocie 10.000 zł za zdobycie tytułu „Inżyniera Roku” oraz wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymują pamiątkowe statuetki wykonane przez artystę plastyka. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na naszej stronie internetowej: Konkurs “Inżynier Roku” – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl).  

Do Konkursu „Inżynier Roku” za rok 2019 wpłynęło 14 zgłoszeń. Kapituła Konkursu przyznała trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia.

w kategorii PROJEKTANT:

nagrodę główną i tytuł „Inżyniera Roku” otrzymał:

mgr inż. Wojciech Barcik (DOŚ/BM/0358/11) zgłoszony obiekt – kładka dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim

wyróżnienie otrzymał:

mgr inż. Paweł Dudkiewicz (DOŚ/BO/0757/04)    

zgłoszony obiekt: budynek hotelu „THE BRIGDE” we Wrocławiu

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

nagrodę główną i tytuł „Inżyniera Roku” otrzymał:

Zespół pod kierownictwem mgr inż. Tomasza Zychowicza (DOŚ/BO/0705/07)

członkowie Zespołu:

mgr inż. Sawińska Katarzyna (DOŚ/BD/0262/16)

mgr inż. Rybarski Łukasz (DOŚ/BO/0283/16)

mgr inż. Borowiec Sebastian (DOŚ/IE/0533/08)

mgr inż. Krystek Jacek  (DOŚ/IS/0344/06)  

zgłoszony obiekt – Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie;

wyróżnienie otrzymał:

mgr inż. Błażej Czupalla (DOŚ/BM/0204/15) zgłoszony obiekt: kładka dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

nagrodę główną i tytuł „Inżyniera Roku” otrzymał:

mgr inż. Jacek Paśko (DOŚ/BO/0347/05) zgłoszony obiekt – budynek usługowo-biurowy przy ul. Stancyjnej we Wrocławiu.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Relacja video z wręczenia nagród laureatom Konkursu  zostanie zamieszczona na stronie TV DOIIB.