Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS INŻYNIER ROKU DOIIB – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Serdecznie zapraszamy do udziału w 13 edycji Konkursu Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Edycja dotyczy obiektów budowlanych zrealizowanych w roku 2022. Liczymy, że do Konkursu wpłynie wiele zgłoszeń kandydatur członków DOIIB wzorowo pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem konkursu uwzględniającym sugestie przekazane nam przez członków Izby, którzy wzięli udział w ankiecie zamieszczonej na stronie internetowej DOIIB w sierpniu 2022 r.

Zgłoszenia w formie pisemnej można przesyłać na adres siedziby DOIIB, bądź w formie elektronicznej na adres dos@doiib.test.sisms.pl do dnia 31 lipca 2023 r.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Izby w zakładce:  “Konkurs Inżynier Roku”