Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS "INŻYNIER ROKU" DLA CZŁONKÓW DOIIB

Przypominamy, że termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu “INŻYNIER ROKU” za rok 2019 mija 15 kwietnia 2020 r.

Liczymy, że tak jak w roku ubiegłym, do Konkursu wpłynie wiele zgłoszeń kandydatur członków DOIIB wzorowo pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

– projektanta

– kierownika budowy

– inspektora nadzoru inwestorskiego

przy realizacji obiektów budowlanych oddanych do użytku w roku 2019 lub na których zakończono roboty w roku 2019.

Zapraszamy do składania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w zakładce:  “Inżynier Roku” https://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne4