Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS „INŻYNIER ROKU” DLA CZŁONKÓW DOIIB – NOWY TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Okręgowej Rady DOIIB termin składania zgłoszeń do Konkursu „Inżynier Roku” za rok 2020 został wydłużony do dnia 30 czerwca 2021r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i zgłaszania kandydatur inżynierów wypełniających wzorowo funkcje projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych oddanych do użytku w roku 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej: Konkurs “Inżynier Roku” – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, kompletne zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: dos@doiib.test.sisms.pl lub w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub kurierem na adres DOIIB.