Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS „INŻYNIER ROKU” DLA CZŁONKÓW DOIIB (EDYCJA 2021)

Przypominamy, że termin składania zgłoszeń do Konkursu „Inżynier Roku” za rok 2020 upływa 15 kwietnia 2021 r.

Liczymy, że tak jak w poprzednich edycjach konkursu, również w tym roku wpłynie wiele zgłoszeń kandydatur inżynierów wypełniających wzorowo funkcje projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji obiektów budowlanych oddanych do użytku w roku 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej: Konkurs “Inżynier Roku” – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, kompletne zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres  dos@doiib.test.sisms.pl lub w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub kurierem na adres DOIIB.

Zapraszamy do udziału w konkursie.