Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS FOTOGRAFICZNY "BUDOWLE DOLNEGO ŚLĄSKA 2005-2016"

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Czekamy na fotografie budowli – budynków, mostów, obiektów inżynierskich itp. znajdujących się w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego i wzniesionych w latach 2005–2016.

W Konkursie przewidziano trzy główne nagrody pieniężne (I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł) oraz pięć nagród książkowych.

Termin nadsyłania fotografii upływa 31 maja 2016 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 6 czerwca 2016 roku.
Wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca 2016 roku podczas wernisażu nadesłanych fotografii w Galerii Macondo we Wrocławiu.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@dos.org.pl

Regulamin konkursu wraz z oświadczeniami, które należy załączyć do zgłoszenia dostępny na stronie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: doiib.test.sisms.pl w zakładce KONKURS FOTO i na Facebooku: Konkurs DOIIB. Regulamin ten jest również załącznikiem do tej wiadomości.