Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONKURS DOIIB INŻYNIER ROKU

Przypominamy, że można już zgłaszać kandydatów do KONKURSU INŻYNIER ROKU za rok 2018. Więcej informacji http://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne4. Termin składania zgłoszeń mija  15 maja br.

 

ZACHĘCAMY  DO PRZESYŁANIA  ZGŁOSZEŃ.