Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na przebudowę ulic w mieście Wschowa.

Urząd Miasta i Gminy Wschowa informuje o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. konkursu architektoniczno–urbanistycznego na przebudowę ulic: Wolsztyńska – Niepodległości – Ks. Kostki – Bohaterów Westerplatte w mieście Wschowa. Postępowanie jest ogłoszone na platformie zakupowej. Termin składania prac konkursowych: 30-08-2021r. – przesunięty do 30-09-2021r.