Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYJAZD NA KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ "OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH" (29.09.2016)

W dniu 29.09.2016 r. w Katowicach przy ul. Jordana 18 organizowana jest przez firmę Grupa MEDIUM Sp. z o.o. konferencja szkoleniowa pt.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WENTYLACYJNE I GAŚNICZE

Na konferencji zaprezentowane zostaną m.in. zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją systemów wentylacji pożarowej, a także zasilaniem, sygnalizacją i sterowaniem urządzeń ppoż. w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych ze strefami zagrożonymi wybuchem. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. specjaliści ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Techniki Budowlanej oraz Politechniki Śląskiej i Warszawskiej.

Program konferencji znajduje się w pliku do pobrania.

DOIIB opłaci koszt udziału naszych członków w tej jednodniowej konferencji oraz przejazd autokarem na trasie Wrocław-Katowice-Wrocław pod warunkiem zgłoszenia chęci udziału do dnia 15 września 2016 r. na adres biura:  szkolenia@doiib.test.sisms.pl

Dodatkowe informacje nt. konferencji i jej prelegentów zamieszczone zostały na stronach: www.konferencja.elektro.info.pl i www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz/