Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA „TECHNOLOGIE WZMACNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH” – 18.04.2023

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają 18 kwietnia 2023 r. na konferencję hybrydową:

„Technologie wzmacniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót ziemnych”.

Wydarzenie jest kontynuacją rozpoczętej w zeszłym roku Strategii działania PIP w sektorze budowalnym pn. „Budowa. STOP wypadkom!”, realizowanej przez OIP we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską oraz Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 14 kwietnia 2023 r., wyłącznie drogą mailową na adres: promocja@wroclaw.pip.gov.pl, z zaznaczeniem czy uczestnictwo w wydarzeniu będzie online, czy stacjonarnie.

Serdecznie zapraszamy!