Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA SITP pt. „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami” (Wrocław, 7-8.04.2022)

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza na konferencję pt. “Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami“. Współorganizatorami konferencji są: Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska PSP we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP). Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2022 roku w hotelu Novotel, ul. Wyścigowa 35 we Wrocławiu.

Głównym tematem konferencji będą uwarunkowania techniczne oraz organizacyjne niezbędne do zapewnienia w warunkach pożaru lub innego zagrożenia możliwości ewakuacji z budynków osób z niepełnosprawnością ruchową ale także z innymi rodzajami niepełnosprawności utrudniających samodzielną ewakuację. Temat zostanie przedstawiony z różnych perspektyw: osoby niepełnosprawnej, zarządcy nieruchomości, strażaka prowadzącego działania ratownicze, projektanta budynku itd.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się stronie internetowej www.sitp-wroclaw.pl