Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA "DYNAMIKA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DYNTRANS 2019" (6-8.11.2019, JELENIA GÓRA)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy na Konferencję Naukowo-Techniczną

DYNAMIKA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWE “DYNTRANS 2019”

która odbędzie się w Jeleniej Górze w dniach 6-8 listopada 2019 r.

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się problemami dynamiki w inżynierii kolejowej, drogowej i mostowej, a także w inżynierii pojazdów. W zamierzeniu Organizatorów Konferencja powinna umożliwić określenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań środowiska naukowego i gospodarczego, w związku z przystosowaniem sieci kolejowej i sieci dróg kołowych do zwiększonych prędkości i obciążeń z uwzględnieniem wymogów ochrony otoczenia przed hałasem i drganiami powodowanymi ruchem pojazdów

 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się TUTAJ