Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI I TARGACH BUD ECO 2013

Zapraszamy do udziału w KONFERENCJI  „DOLNOŚLĄSKI DOM ENERGOOSZCZĘDNY I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” organizowanej w ramach TARGÓW BUD ECO 2013 we Wrocławiu w dniach 8-9 listopada  2013 r. Konferencji patronuje DOIIB, a członkowie naszej izby mogę wziąć w niej bezpłatny udział w charakterze wolnych słuchaczy.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o zgłaszanie w terminie do 29.09.2013 r.  na adres dos@doiib.test.sisms.pl  następujących danych: imię i nazwisko, nr ewid. DOŚ, stopień naukowy, adres pocztowy, adres e-mail, tel.

DOIIB dokona wspólnego zgłoszenia uczestników i poniesie koszty ich udziału w konferencji w charakterze wolnych słuchaczy.

Zachęcamy do licznego udziału w tej Konferencji i Targach, gdyż program obu imprez jest bardzo interesujący, a problematyka jest szczególnie aktualna.

Więcej informacji na stronie www.dde.wroc.pl