Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA POŚWIĘCONA NAJBLIŻSZYM REGULACJOM USTAWOWYM DOTYCZĄCYM PROCESU INWESTYCYJNEGO I WYKONYWANIA ZAWODU INŻYNIERA BUDOWNICTWA

W dniu 30 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka konferencja z udziałem pełnomocnika rządu ds. budowy mieszkań, wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego poświęcona tematyce Krajowego Zasobu Nieruchomości, projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany i innych inicjatyw legislacyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Zasadnicza część konferencji dotyczyła funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości jako elementu realizacji programu Mieszkanie+ a uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami ustawowymi w tym zakresie. Prezentowane były też w tym kontekście najważniejsze założenia ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego, tzw. ustawy inwestycyjnej oraz ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.   W konferencji wzięli udział przedstawiciele Prezydium Rady DOIIB: Eugeniusz Hotała i Danuta Paginowska. 

W załączeniu zawarty jest projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany z dnia 23 listopada 2017 r. oraz projekt ustawy „inwestycyjnej” z dnia 20 września 2017 r.  Ostatnia wersja projektu ustawy o zawodzie architekta, inżyniera budownictwa oraz urbanistach po odbytych konsultacjach nie jest jeszcze opublikowana.  Projekt, który był przesłany do konsultacji, zamieściliśmy na naszej stronie 5 września 2017r. https://doiib.test.sisms.pl/news/jest-projekt-ustawy-o-architektach-inzynierach-budownictwa-i-urbanistach . Mamy nadzieję na uwzględnienie większości naszych licznych postulatów zgłaszanych podczas konsultacji.