Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA – ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH (25.04.2018)

Oddział dolnośląski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa organizuje w dniu 25 kwietnia br.  (środa) konferencję szkoleniową pt. „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”.  Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel City przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu. Konferencja adresowana jest do projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pracowników wydziałów prewencji Państwowej Straży Pożarnej. W załączeniu przesyłam program konferencji, więcej informacji można znaleźć na stronie naszego oddziału SITP http://sitp.wroclaw.pl/2018/03/03/konferencja-szkoleniowa-odpornosc-ogniowa-konstrukcji-budowlanych/

 

Zapraszamy do udziału w tej konferencji i przypominamy, że członek DOIIB może otrzymać dofinansowanie roczne na pokrycie kosztów podnoszenia swoich kwalifikacji w wysokości 600 zł wg zasad podanych w regulaminie dofinansowania indywidualnego https://doiib.test.sisms.pl/informacje-ogolne5