Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA – OCHRONA PPOŻ W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (Gliwice, 29.11.2018)

Redakcja miesięcznika i portalu „Rynek Instalacyjny” zaprasza na VIII Konferencję Szkoleniową pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”, która odbędzie się 29 listopada 2018 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 B.

 

Konferencja organizowana pod patronatem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz  Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Podczas konferencji poruszone będą m.in. poniższe zagadnienia:
•    zmiany regulacji dot. zagadnień ppoż. w przepisach budowlanych
•    rola systemów wentylacji pożarowej w strategii ochrony ppoż. budynków wielokondygnacyjnych
•    kompensacja powietrza dla potrzeb wentylacji pożarowej w obiektach kubaturowych – problemy i rozwiązania
•    projektowanie wentylacji strumieniowej w garażach
•    dobór systemów różnicowania ciśnień
•    zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji i detekcja gazów wybuchowych i toksycznych
•    praktyczne problemy podczas projektowania i realizacji systemów wentylacji oddymiającej w garażach i parkingach podziemnych
•    techniki zabezpieczania ppoż. kanałów wentylacyjnych
•    strategie przeciwpożarowe – holistyczne spojrzenie na ochronę przeciwpożarową
•    praktyczne aspekty współpracy instalacji wentylacyjnych z systemami wykrywania pożarów
•    instalacje hydrantowe  – stan prawny, projektowanie, wykonanie i odbiór

 

Więcej o konferencji na stronie: http://www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz/

Członkom Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa oferujemy udział  w  promocyjnej cenie 50 zł netto (regularna cena uczestnictwa: 150 zł netto).

W celu skorzystania z ceny promocyjnej konieczna jest rejestracja na stronie: http://www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz/formularz
z dopiskiem w uwagach – “cena promocyjna dla DOIIB”

 

Szczegółowych informacji  i pomocy udzielają:

 

Katarzyna Zaręba, tel. 22 512 60 83, e-mail: kzareba@medium.media.pl