Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA BUDUJEMY HALE 2017 (09.02.2017)

KONFERENCJA BUDUJEMY HALE 2017 (09.02.2017)

Zbliża się kolejna, siódma edycja konferencji organizowanej przez kwartalnik branżowy „Nowoczesne Hale”. Tegoroczna odsłona wydarzenia zostanie podzielona na dwa bloki tematyczne. Poruszane zagadnienia będą z jednej strony ściśle związane z aspektem energooszczędnych rozwiązań dotyczących projektowania i wykonawstwa obiektów halowych, z drugiej natomiast będą oscylowały wokół kwestii projektowania hal z uwzględnieniem obciążenia wiatrem.

Prelegenci, od lat działający w branży, podzielą się swoją fachową wiedzą i przedstawią Państwu rozwiązania dotyczące optymalizacji kosztów i ekonomicznego podejścia do planowania inwestycji. Konferencja będzie również doskonałą okazją do bezpośredniej rozmowy z praktykami oraz wymiany doświadczeń w szerokim gronie. Niewątpliwą zaletą będzie możliwość uczestnictwa w praktycznych warsztatach dotyczących projektowania hal z uwzględnieniem obciążenia wiatrem, która zostanie potwierdzona specjalnym certyfikatem.

Udział w sesji oraz warsztatach weźmie prof. dr hab. inż. Jerzy Antoni Żurański, wybitny specjalista w zakresie oddziaływań klimatycznych na konstrukcje budowlane, zwłaszcza oddziaływania wiatru i obciążenia śniegiem.

Konferencji skupiona będzie wokół dwóch bloków tematycznych:

Sesja I „Energooszczędne rozwiązania projektowe”

•    Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – czy to się opłaca w halach przemysłowych?
•    Energooszczędne systemy ogrzewania hal przemysłowych
•    Energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji hal przemysłowych
•    Energooszczędne rozwiązania technologiczne w zakresie termoizolacji budynków halowych
•    Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne hal przemysłowych

 

Sesja II „Obciążenia wiatrem budynków halowych”

•   Możliwości IMiGW w zakresie gromadzenia informacji istotnych dla inżynierów projektantów obiektów halowych
•   Obciążenie wiatrem w szczególnych przypadkach projektowych
•   Projektowanie i budowa halowych obiektów tekstylnych
•   Od fizyki do normy – obciążenia wiatrem w kontekście przepisów prawa
•   Warsztaty projektanta

 

Konferencja będzie miała miejsce 9.02.2017 r. w Hotelu Mercure w Poznaniu w czasie MTB BUDMA.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: 
www.konferencja.hale.elamed.pl