Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA BIM MEETUP WROCŁAW – 30.03.2023, WROCŁAW

W imieniu organizatora zapraszamy członków DOIIB do udziału w konferencji BIM Meetup Polska, która odbędzie się 30 marca 2023r. w hotelu Mercure we Wrocławiu. Jest to rozszerzenie formy dotychczasowych spotkań społeczności BIM Meetup Wrocław.  Cykliczne spotkania praktyków w ramach BIM Meetup odbywają się raz na kwartał. Każde spotkanie ma temat przewodni, który realizuje kilka prezentacji, towarzyszy im dyskusja. Wrocławskie meetupy gromadzą 100-120 uczestników, a tym, co je wyróżnia na skalę krajową, jest swobodna atmosfera, szczerość przekazu i dyskusja o rozwiązaniach problemów, z którymi mierzą się członkowie społeczności. Zapraszani na Meetupy goście otwarcie mówią o swoich sukcesach i porażkach oraz wyzwaniach, które towarzyszą im w pracy na co dzień.


Konferencja BIM Meetup Polska zostanie utrzymana w konwencji Meetupowych spotkań, czyli będzie jak w gronie znajomych spotykających się omówić kilka BIMowych spraw – bezpośrednio, na wesoło, a przy tym konkretnie merytorycznie. Wszyscy prelegenci współpracują ze sobą przy opracowywaniu wystąpień, żeby program wydarzenia stanowił spójną całość, pokazując różne spojrzenia, doświadczenia i przykłady.

Strona wydarzenia : https://www.bimmeetup.pl/