Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA – 11. DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII

Zapraszamy Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w Konferencji 11. Dni Oszczędzania Energii pt.:

 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

 

która odbędzie się w dniach 26-27 października 2016 r. (środa-czwartek) we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1.

Organizatorem konferencji jest DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA oraz STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

 

Program 11.Dni Oszczędzania Energii znajdziecie Państwo na stronie: http://doe.cieplej.pl/wp-content/uploads/2016/09/Program-11.-Dni-Oszcz%C4%99dzania-Energii.pdf 

(Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych korekt w programie).

 

Koszt udziału Członków DOIIB pokrywa Izba.

 

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: dos@doiib.test.sisms.pl (z podaniem numeru członkowskiego) do dnia 16.10.2016 r.

O wpisaniu na listę uczestników konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.