Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONCERT ZESPOŁU DŻEM – WYCZERPANY LIMIT BILETÓW

Uprzejmie informujemy, ze limit biletów na koncert zespołu Dżem został już wyczerpany.