Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że roczna opłata za zbiorowe ubezpieczenie OC została OBNIŻONA. Dla członków, którzy okres składkowy rozpoczynają 1 stycznia 2012 r. lub później, opłata za roczne ubezpieczenie wynosi 83 złote.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.