Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOLEJNA INTERPRETACJA GINB W SPRAWIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Na stronie internetowej GUNB-u w dniu 06.10.15 r. zostało zamieszczone stanowisko GINB w sprawie zamieszczania instalacji wewnętrznych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane, w projekcie budowlanym budynku. W załączeniu do niniejszej informacji zawarte jest to stanowisko.