Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOLEDZY ARCHITEKCI PROTESTUJĄ PRZECIW INTERPRETACJI PRAWNEJ GUNB

Krajowa Rada Izby Architektów RP zajęła jednoznacznie negatywne stanowisko w odniesieniu do niedawnej interpretacji prawnej z 28 czerwca br. w sprawie budowy instalacji wewnętrznych.

Interpretacja ta wywołała powszechne oburzenie w środowisku budowlanych i została na razie usunięta ze strony internetowej GUNB.

Pewnie pojawi się niebawem kolejna zmieniona interpretacja i w tym kontekście bardzo stanowczy i dobrze uzasadniony od strony prawnej głos Izby Architektów RP będzie miał duże znaczenie dla zapisów tej interpretacji.

Wprawdzie wyjaśnienia Prawa budowlanego dokonywane przez GUNB nie stanowią wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji publicznej, ale są przez te organy traktowane jako ogólne wytyczne, którymi powinni się kierować uczestnicy procesu budowlanego.  

Polska Izba Inżynierów Budownictwa również składała protesty w tej sprawie. Jest szczególnie ważne, że architekci i inżynierowie budownictwa mówią w tej ważnej sprawie jednym głosem.

 

W załączeniu stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP.