Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KARTY MULTISPORT DLA CZŁONKÓW DOIIB – MOŻNA JUŻ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

Członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mogą już korzystać z możliwości zakupu kart MultiSport dla siebie i członków rodzin (karty dodatkowe) oraz z usług oferowanych w programie MultiLife. Z programu można będzie skorzystać od 01.02.2023 roku, pod warunkiem zarejestrowania się i opłacenia wybranych kart lub usług do 30.01.2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów dostępnych kart i odpłatności znajdują się w załączonej ofercie BENEFIT SYSTEMS S.A. dla DOIIB.

DOIIB nie partycypuje w kosztach zakupu pakietu i nie pośredniczy w płatnościach za zakupione pakiety.

Zainteresowanych członków DOIIB (czynnych i zawieszonych), którzy nie zadeklarowali jeszcze chęci przystąpienia do programu, a chcieliby skorzystać z tej możliwości –  prosimy o mailowe przesłanie zgłoszenia (z podaniem numeru członkowskiego) na adres: dos@doiib.test.sisms.pl  

W odpowiedzi ma maila prześlemy Państwu link umożliwiający zalogowanie się do systemu i zakupu kart dla siebie i członków rodzin.