Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KARTY CZŁONKOWSKIE ważne w roku 2011

KARTY CZŁONKOWSKIE ważne w roku 2011. 

Członkowie Izby mogą już odbierać w Biurze DOIIB. 

Więcej informacji w STREFIE DLA CZŁONKÓW DOIIB.