Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Karnawałowy Bal Budownictwa odwołany

Z przykrością informuję, że z uwagi na bardzo małą liczbę zgłoszeń chęci udziału w Balu Budownictwa, który miał się odbyć 5.02.2011 r., bal ten zostaje odwołany. Udział w balu zadeklarowało wstępnie tylko 28 osób, przy czym informacje o balu były dwukrotnie wysyłane pocztą elektroniczną do ponad 3600 członków naszej Dolnośląskiej Izby.
Mam nadzieję, że kolejne propozycje spotkań integracyjnych, spotkają się z lepszym odzewem. Będą to na przykład propozycje kameralnych spotkań literacko-muzycznych lub imprez rekreacyjno-sportowych w różnych regionach Dolnego Śląska.

Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady DOIIB