Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

JUBILEUSZ 100-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

W dniu 11.05.2019 r., w budynku Rektoratu Politechniki Wrocławskiej (H-14), odbyła się Uroczystość z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) oraz XLIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego SEP. Uroczystość zaingurowało odsłonięcie tablicy pamiątkowej Patrona Oddziału Wrocławskiego SEP prof. Kazimierza Idaszewskiego. Tablicę pamiątkową ze zdjęciem z pierwszego wykładu na Politechnice Wrocławskiej, który wygłosił właśnie prof. Kazimierz Idaszewski, zamieszczono na murze Budynku A-5 Politechniki Wrocławskiej,  w którym ten wykład został wygłoszony. Podczas uroczystości przemawiali miedzy innymi: Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Andrzej Hachoł – Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP oraz Jerzy Jasieńko – Prorektor Politechniki Wrocławskiej, który w swoim wystąpieniu przypomniał, że wywodzący się ze środowiska elektryków inżynierowie i  technicy  pełniący samodzielne funkcje w budownictwie (członkowie DOIIB), są również członkami Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przypomniano historię Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wybitnych ludzi, którzy tworzyli stowarzyszenie, w tym prof. Kazimierza Idaszewskiego – jego osiągnięcia i zasługi dla polskiej myśli technicznej, zwłaszcza w dziedzinie elektryki i energetyki. Dolnośląską Okręgową Izbę inżynierów Budownictwa, na tej Uroczystości reprezentowała Anita Fokczyńska – członek Prezydium Okręgowej Rady DOIIB.