Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

JEST JUŻ NOWY NUMER "BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Ukazał się kolejny numer (2/2016) czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”. W tym wydaniu czasopisma można znaleźć wiele informacji o osiągnięciach inżynierów budownictwa, ważnych wydarzeniach samorządowych, pięknych zakątkach Dolnego Śląska oraz o jego historii. Zamieszczona jest tam także wkładka techniczna „Zabezpieczenie konstrukcji budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej w dokumentacji projektowej”, za którą dziękujemy Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.   Wydanie elektroniczne czasopisma znajduje się na naszej stronie internetowej http://doiib.test.sisms.pl/budownictwo-dolnoslaskie , gdzie również można skorzystać z lektury wydań archiwalnych.

 

Zachęcamy do lektury czasopisma i podzielenia się uwagami o jego zawartości.