Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

JEST JUŻ NOWY NUMER "BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO".

Zachęcamy do lektury nowego numeru naszego czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, który jest już dostępny w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.