Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

JACEK SZER GŁÓWNYM INSPEKTOREM NADZORU BUDOWLANEGO

Pan dr inż. Jacek Szer został powołany przez Prezes Rady Ministrów na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dniem 1 września 2016 r. Wniosek o powołanie złożył Minister Infrastruktury i Budownictwa. Pan Jacek Szer jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz delegatem ŁOIIB na Krajowy Zjazd PIIB.

Gratulujemy serdecznie i życzymy sukcesów podczas sprawowania tej zaszczytnej funkcji.